Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 11-11-2014:  352 elever 

  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal