Mellemtrinnet (3. - 6. årgang)

Mellemtrinnet består af elever fra 3. - 6. årgang.

På afdelingen i Vandel er eleverne aldersintegreret på to stamhold, der også kaldes Hold 3/4 og hold 5/6.

På afdelingen i Ny Nørup er dele af undervisningen og holdene aldersintegreret.

For begge afdelinger gælder at eleverne har deres eget elevråd, der varetager elevernes interesser på mellemtrinnet.

Frem mod 7. klasse, hvor eleverne fra afd. Vandel skal i udskolingen på afd. Nørup, laver mellemtrinnet brobygning mellem de enkelte årgange, således at eleverne får et kendskab til hinanden inden de skal i 7. klasse sammen.