Indskoling (0. - 2. årgang)

Indskolingen på Firehøjeskolen er aldersintegreret. Det betyder at eleverne fra 0. - 2. årgang er fordelt på to stamhold. 

Du kan læse mere om den enkelte indskoling på hver afdeling her:

Indskolingen afd. Vandel

Indskolingen afd. Nørup